Reklame for Alvor gjør terskelen lavere

Posted on Posted in Reklame for Alvor 2014

I juni ble det klart at Reklame for Alvor 2014 (RfA) tildeles Norges Frivilligsentraler. Snart skal noen av landets flinkeste kreatører kjempe om retten til å lage kampanjen. For å sikre deltakelse fra flest mulig byråer gjennomgår konkurransen en rekke endringer.
– Først og fremst ville vi gjøre terskelen for å sende inn lavere. Aller helst ønsker vi oss deltakelse fra alle de inviterte byråene, sier Ida Fjeldbraaten, tekstforfatter i reklamebyrået Saatchi & Saatchi og leder av årets styringsgruppe.

– For selv om det ligger stor prestisje i å stikke av med seieren i Reklame for Alvor, så skal det ikke legges skjul på at det er først da arbeidet egentlig begynner. Nettopp derfor vil vi senke lista for innsendelse, og sørge for å få inn de beste ideene. Både vi og Frivilligsentralene er jo ute etter det beste konseptet.

I år kuttes derfor tiden mellom briefslipp og innleveringsfrist, slik at man får en kortere og mer intensiv konkurranseperiode. Samtidig presiseres det at juryen skal vektlegge de beste konseptene, og ikke de mest ferdige løsningene.

– Vi har snakket med folk i hvert utvalgt byrå, og det virker som om det er mye interesse og nysgjerrighet knyttet til årets brief og de endringene styringsgruppa har gjort i forbindelse med innsendelsesprosess og form. Det mest spesielle er kanskje innsendelsesformen. I år skal man nemlig sende inn konseptet sitt som film på maks 90 sekunder, sier Victoria Asmerom Bratli, prosjektansvarlig Reklame for Alvor

Frivilligsentralen på besøk

Innsendelsesfristen er i år satt til mandag 1. september, mens briefen går ut til byråene fredag 22. august. Alle inviterte byråer vil denne fredagen få besøk av en representant fra en av landets 400 Frivilligsentraler som vil overrekke briefen personlig.

– Vi håper og tror byråene tar i mot disse med åpne armer. Spør dem ut, de sitter på en rekke flotte historier om hvem og hvordan Frivilligsentralene hjelper personer i sitt lokalmiljø. Dette er en gylden anledning til å skaffe seg førstehåndsinformasjon, sier Fjeldbraaten.

Har fått Tangrystan med på laget

I tillegg til dette har årets Reklame for Alvor fått med seg produksjonsselskapet Tangrystan som samarbeidspartner, noe som gjør arbeidet med å realisere film for Frivilligsentralene mye lettere. Tidligere har man vært avhengig av at vinnerbyrået selv har fått med seg et produksjonsbyrå. I år får vinnerbyrået i stedet velge fritt blant Tangrystans 11 regissører.

Medieplass tilpasses ideen

Mediepakken som gjøres tilgjengelig for Frivilligsentralene og vinnerbyrået vil være mindre forhåndsdefinert enn hva som har vært tilfelle ved tidligere Reklame for Alvor. Vinnerbyrået får nå være med å skreddersy mediepakken etter hva vinnerkonseptet trenger for å stå best ut. Dette blir tilpasset i samarbeid med Thomas Johansen i mediebyrået Phd, som også har vært en del av styringsgruppen.

– Vi har allerede kontaktet flere større mediehus som er positive og som ønsker å gi oss den beste medieplassen i forhold til ideen. Dessuten er vi selvfølgelig veldig fornøyde med at Tangrystan har sagt seg villig til å stille både regissører og produksjonsapparat til disposisjon. Nå mangler bare vinnerkampanjen, sier Fjeldbraaten.

 

Artikkel fra Kreativt Forum