Skal dele ut millionkampanje til frivillig organisasjon

Posted on Posted in Reklame for Alvor 2016

Gjennom Reklame for Alvor får en organisasjon som ellers ikke ville hatt ressursene til det, muligheten til å vise seg og saken sin for hele Norges befolkning.

Styringsleder: Victoria Maria Evensen
Victoria Marie Evensen, Leder for Reklame for Alvor 2016

– Mange organisasjoner har ikke ressurser til markedsføring og sliter med å nå ut med sitt budskap. Reklame for Alvor er en unik mulighet for organisasjoner å vise seg frem for det norske publikum, hvor én heldig organisasjon får en kampanje verdt flere millioner kroner, sier Victoria Marie Evensen, leder for årets styringsgruppe.

Reklame for Alvor er ikke bare en konkurranse for organisasjonene, men også for landets reklamebyråer. Seier i konkurransen henger høyt også i byråverdenen, noe Evensen selv fikk erfare med kampanjen «Tea Time» for Antirasistisk senter i 2010. Evensen var nemlig sentral i teamet fra Dinamo som lagde kampanjen.

– «Tea Time» var en kampanje der norske muslimer inviterer ikke-muslimer hjem på te, rett og slett for å bli litt kjent. Antirasistisk Senter fikk ikke bare gratis reklameplass, men så en betydelig økning i oppmerksomhet om organisasjonen. Vi fikk raskt over tusen som ville delta og fikk problemer med å arrangere nok telselskap. Men Dronningen kom, sier Evensen.

Søk før 20. mai

Reklame for Alvor arrangeres hvert annet år og går i år av stabelen for 24. gang. Foruten Antirasistisk Senter har organisasjoner som Stine Sofies Stiftelse, Norsk Luftambulanse og Hold Norge Rent fått tildelt Reklame for Alvor. I 2014 var det Frivillighetssentralen som fikk tildelingen og Bates som vant konkurransen.

I år er fristen for å søke om å få tildelt årets Reklame for Alvor-kampanje satt til 20. mai. Vinnerorganisasjonen annonseres i juni, og kampanjen går på luften i romjulen. Til høsten er det byråenes tur til å konkurrere om å få jobben som gir mening, heder og ære, men ikke en krone i inntekt.

– Tidligere vinnere av Reklame for Alvor har alle sett en betydelig økning i både kjennskap om organisasjonen og medlemsmasse, avslutter Evensen.