Ingen Reklame for Alvor i 2018

Posted on Posted in Uncategorized

Til orientering vil det dessverre ikke bli arrangert Reklame for Alvor i 2018. Bransjen har vært i stor endring siden RfA’s oppstart i 1999 – alle medlemsbyråene våre og produksjonsmiljøene har sine egne pro bono-kunder, og dermed har ikke konkurransen lenger den samme viktigheten, slagkraften eller oppslutningen som den engang hadde. RfA er ikke lagt ned for godt, men kan gjenoppstå i ny form.