Reklamemillioner til Dysleksi Norge

Posted on Posted in Reklame for Alvor 2016

IMG_1736

Dysleksi Norge vant Reklame for Alvor 2016 og får en kampanje verdt flere millioner kroner.

Gjennom Reklame for Alvor får en organisasjon som ellers ikke ville hatt ressursene til det muligheten til å vise seg og saken sin for hele Norges befolkning, og landets reklamebyråer konkurrerer om å få jobben som gir mening, heder og ære, men ikke en krone i inntekt.

Av 89 påmeldte organisasjoner var det til slutt Dysleksi Norge som stakk av med seieren.

– Med det høyeste søkerantallet på ti år var det en tøff jobb å skulle velge kun én, men jeg er veldig stolt over at en enstemmig styringsgruppe valgte Dysleksi Norge som vinner av Reklame for Alvor 2016, sier leder for styringsgruppa i RfA, Victoria Marie Evensen.

Dysleksi Norge, tidligere Dysleksiforbundet, er en landsomfattende interesseorganisasjon som ble etablert i 1976 og har ca. 8700 medlemmer fordelt på rundt 40 lokallag.

– I den lille organisasjonen vår jobber store og små rundt om i hele vårt langstrakte land, dag og natt, med å gi støtte, mestring og pågangsmot til personer med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker. Vi har verdens viktigste jobb! Det er helt ubeskrivelig hvor mye det betyr for oss å få en gratis reklamekampanje verdt flere millioner kroner. En slik synlighet kunne vi aldri drømt om uten Reklame for Alvor, sier Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem.

– Dysleksi er et tema som det snakkes for lite om, og er for mange forbundet med

skam. Men når så mange som en halv million nordmenn har spesifikke lese- og skrivevansker synes vi temaet fortjener en reklamekampanje for å øke bevisstheten om dysleksi, avslutter Evensen.

2_Fra venstre_Anne Lene Blystad, Victoria Marie Evensen, Adam Tumidajewicz, Caroline Solheim

89 søknader til Reklame for Alvor 2016

Posted on Posted in Uncategorized

Da søknadsfristen for Reklame for Alvor gikk ut ved midnatt 25. mai hadde 89 organisasjoner meldt seg på til årets konkurranse. 

Gjennom Reklame for Alvor får en organisasjon som ellers ikke ville hatt ressursene til det muligheten til å vise seg og saken sin for hele Norges befolkning, og landets reklamebyråer konkurrere om å få jobben som gir mening, heder og ære, men ikke en krone i inntekt.

Reklame for Alvor arrangeres hvert annet år og går i år av stabelen for 24. gang. Da fristen for å melde seg på gikk ut ved midnatt hadde 89 organisasjoner meldt seg på, det høyeste antallet søknader på ti år og 18 flere enn i 2014.

– At så mange organisasjoner har søkt motiverer veldig og nå gleder vi oss til å ta fatt på arbeidet med å finne årets organisasjon blant de 89, sier leder for årets styringsgruppe, Victoria Marie Evensen.

– Unik mulighet

Styringsgruppa i Reklame for Alvor skal i løpet av juni plukke ut én heldig organisasjon som får en kampanje verdt flere millioner kroner. Styringsgruppa består for øvrig av Helena Egeland (juryleder) fra Anorak, Marianne Solheim fra Carat, Tor Asbjørn Hegge fra Dinamo og Caroline Fossberg fra Kreativt Forum.

– Mange organisasjoner har ikke ressurser til markedsføring og sliter med å nå ut med sitt budskap. Reklame for Alvor er en unik mulighet for vinnerorganisasjonen å vise seg frem for det norske publikum, sier Evensen.

22. august er briefslipp til byråene med innleveringsfrist ved midnatt 2. september. Byråvinneren annonseres 27. september og kampanjen går live i romjulen 2016.

Reklame for Alvor er reklamebransjens dugnad for en ideell sak. Under RfA bidrar reklamebyråer, mediebransjen og produksjonsmiljøer med et enormt antall medieeksponeringer og arbeidstimer.

Vi utsetter søknadsfristen med fem dager

Posted on Posted in Reklame for Alvor 2016, Søknadsfrist

Vi ønsker flere søkere, og utsetter søknadsfristen for organisasjoner til onsdag 25. mai.

NYTTIG Å VITE NÅR DU SKAL SØKE:

  •  Søknaden kan sendes per mail eller post, og må ikke overstige 1 A4-side.
    Teksten må inneholde en kort beskrivelse av organisasjonen, en kort redegjørelse for hvilke utfordringer søkerorganisasjonen står overfor, samt ha en beskrivelse av hva man ønsker å oppnå med reklamekampanjen.
  •  Organisasjonen som får årets reklamekampanje blir offentliggjort juni samme år.
  • Søkeren må ha ressurser til å utarbeide briefing til kampanjen i samarbeid med Kreativt Forum, delta i utvelgelsen av vinnerkampanjen, til å presentere den, til å kunne følge resultatene og gi tilbakemelding til Kreativt Forum og vinnerbyrået underveis.
  • NB! Det tilkommer kostnader for søkeren hvis reklamefilm skal benyttes. Dette vil bli diskutert i forkant av og underveis i prosjektet.

En egen arbeidsgruppe leser igjennom alle søknadene for å kåre en vinner av årets reklamekampanje. Prosjektet som søker bør oppleves konkret og potensielt samfunnsengasjerende. Tenk over at saken må stimulere flest mulig fra reklamebransjen til å bruke tiden sin gratis.

SØKNAD SENDES TIL:

Kreativt Forum innen 25. mai  2016,
Til rfa@kreativtforum.no , merk eposten med ” Søknad RfA 2016 ”Organisasjonen din” ”
eller via post: Kreativt Forum/Caroline Fossberg, Fredensborgveien 24 A, 0177 Oslo

Dersom styringsgruppen trenger ytterligere informasjon vil vi kontakte organisasjonen.

Skal dele ut millionkampanje til frivillig organisasjon

Posted on Posted in Reklame for Alvor 2016

Gjennom Reklame for Alvor får en organisasjon som ellers ikke ville hatt ressursene til det, muligheten til å vise seg og saken sin for hele Norges befolkning.

Styringsleder: Victoria Maria Evensen
Victoria Marie Evensen, Leder for Reklame for Alvor 2016

– Mange organisasjoner har ikke ressurser til markedsføring og sliter med å nå ut med sitt budskap. Reklame for Alvor er en unik mulighet for organisasjoner å vise seg frem for det norske publikum, hvor én heldig organisasjon får en kampanje verdt flere millioner kroner, sier Victoria Marie Evensen, leder for årets styringsgruppe.

Reklame for Alvor er ikke bare en konkurranse for organisasjonene, men også for landets reklamebyråer. Seier i konkurransen henger høyt også i byråverdenen, noe Evensen selv fikk erfare med kampanjen «Tea Time» for Antirasistisk senter i 2010. Evensen var nemlig sentral i teamet fra Dinamo som lagde kampanjen.

– «Tea Time» var en kampanje der norske muslimer inviterer ikke-muslimer hjem på te, rett og slett for å bli litt kjent. Antirasistisk Senter fikk ikke bare gratis reklameplass, men så en betydelig økning i oppmerksomhet om organisasjonen. Vi fikk raskt over tusen som ville delta og fikk problemer med å arrangere nok telselskap. Men Dronningen kom, sier Evensen.

Søk før 20. mai

Reklame for Alvor arrangeres hvert annet år og går i år av stabelen for 24. gang. Foruten Antirasistisk Senter har organisasjoner som Stine Sofies Stiftelse, Norsk Luftambulanse og Hold Norge Rent fått tildelt Reklame for Alvor. I 2014 var det Frivillighetssentralen som fikk tildelingen og Bates som vant konkurransen.

I år er fristen for å søke om å få tildelt årets Reklame for Alvor-kampanje satt til 20. mai. Vinnerorganisasjonen annonseres i juni, og kampanjen går på luften i romjulen. Til høsten er det byråenes tur til å konkurrere om å få jobben som gir mening, heder og ære, men ikke en krone i inntekt.

– Tidligere vinnere av Reklame for Alvor har alle sett en betydelig økning i både kjennskap om organisasjonen og medlemsmasse, avslutter Evensen.