Takk for frivillig innsats!

Posted on Posted in Reklame for Alvor 2014

Etter at Bates United i høst vant Reklame for Alvor har veldig mange, også utenfor byrået, bidratt med det de kan for å rekruttere nye frivillige til Norges Frivilligsentraler.

Ikke minst har mange stilt opp i produksjonen av de kreative løsningene, men det å få medieplassering har også vært en viktig del av jobben.

– I år valgte vi å gjøre medieinnsalget på en litt annen måte enn tidligere. Istedenfor at vi ba om plass hos de ulike mediehusene, så inviterte vi mediehusene til en presentasjon av konseptet der de selv kunne se potensialet i løsningene og hvordan de kunne passe i deres medier. Stemningen var meget god under presentasjonen. Som vi hadde håpet så de fort mange relevante muligheter, noe som ga verdifull respons. I skrivende stund er vi oppe i over seks millioner i annonseverdi, forteller Thomas Johansen, digital manager i PHD.

Mange av løsningene er derfor også skreddersydd for å treffe folk med interesser i nedslagsfeltet til spesifikke medier (eksempelvis søkes en «Streiting» på annonseplass i Finansavisen, «Hipster» i D2). Til nå har tre filmer, 15 ulike helsiders annonser, tre radiospotter, ulike utendørsløsninger og en mengde forskjellige nettannonser vært på lufta.

Alle sluses til samme sted

De fleste store mediehusene har stilt opp med plass: Mediehuset TEK, Eniro,Widespace, Clear Channel, TV2 (web), TV2 (TV), P4, SBS, Kapital, Finansavisen, BeOn, Amedia (web), Amedia (print), JCDeacux, MTGTV, Mittanbud, Dagbladet (print), Dagbladet (web), Nettavisen, VG (print+web), Storby (print), Startsiden, ABC Nyheter og Startsiden.

Alle løsningene leder til nettstedet detdukan.com. Her får man konkrete tips om hvordan du kan benytte det du kan i det frivillige arbeidet for å bidra med til en inspirerende, inkluderende og støttende lokalmiljø.

– Kort tid etter at kampanjen var i gang viste måleringer at trafikken til frivilligsentralens nettsider hadde økt med 800 prosent, og sentralene melder om fint tilsig av folk som vil bidra med det de kan, forteller Gunnar Frigaard, AD i Bates United.

Kåret til Månedens arbeid 

Reklame for Alvor-kampanjen «Gjort det de kan» kan allerede innkassere en pris for beste arbeid, nemlig vår egen leserkåring for desember 2014, der den konkurrerte mot kampanjer fra annonsører som Bølgeblikk (Tank), VisitDenmark (Dinamo), Forsvaret (Hyper) og Hennig Olsen (TRY/Apt).

De som har bidratt

 • Kreativt team: Gunnar FrigaardAnders AasheimPetter AndersenYngve Hellman
 • Prosjektleder: Marianne Sørlie
 • Bannerproduksjon: Jan Thomas Pettersen
 • Ferdiggjøring: Lasse Breivold
 • Ansvarlig hos kunde: Wenche Erichsen og Silje Farner-Calvert 
 • Prosjektleder Kreativt Forum: Victoria Asmerom Bratli
 • Mediebyrå: PHD med medierådgiver Thomas Johansen
 • Filmproduksjon: Tangrystan
 • Regissører: Simen AlsvikTrond Fausa Aurvåg og Fridtjov Såheim
 • Filmfotograf: Anders Flatland
 • Executive Producers: Gry Sætre og Beate Tangre
 • Produsent: Rebecca Padoin
 • Kamera: Kamerautleien
 • Grip: Gripteknikk
 • Lys: Dagslys
 • Lyd, grade og online: Postmenn
 • Webproduksjon: Shortcut
 • Frontend og design: Helle Holmsen
 • Seniorutvikler: Thomas Kjeldahl Nilsson
 • Donert domene: Jonas Jafari
 • Radioproduksjon: Verdens Sterkeste Mann
 • Produsent: Kjetil Røst Nilsen
 • Regi: Jesper Sundnes
 • Lyddesigner: Kjetil Schjander Luhr

Se casefilm her.

Reklame for Alvor gjør terskelen lavere

Posted on Posted in Reklame for Alvor 2014

I juni ble det klart at Reklame for Alvor 2014 (RfA) tildeles Norges Frivilligsentraler. Snart skal noen av landets flinkeste kreatører kjempe om retten til å lage kampanjen. For å sikre deltakelse fra flest mulig byråer gjennomgår konkurransen en rekke endringer.
– Først og fremst ville vi gjøre terskelen for å sende inn lavere. Aller helst ønsker vi oss deltakelse fra alle de inviterte byråene, sier Ida Fjeldbraaten, tekstforfatter i reklamebyrået Saatchi & Saatchi og leder av årets styringsgruppe.

– For selv om det ligger stor prestisje i å stikke av med seieren i Reklame for Alvor, så skal det ikke legges skjul på at det er først da arbeidet egentlig begynner. Nettopp derfor vil vi senke lista for innsendelse, og sørge for å få inn de beste ideene. Både vi og Frivilligsentralene er jo ute etter det beste konseptet.

I år kuttes derfor tiden mellom briefslipp og innleveringsfrist, slik at man får en kortere og mer intensiv konkurranseperiode. Samtidig presiseres det at juryen skal vektlegge de beste konseptene, og ikke de mest ferdige løsningene.

– Vi har snakket med folk i hvert utvalgt byrå, og det virker som om det er mye interesse og nysgjerrighet knyttet til årets brief og de endringene styringsgruppa har gjort i forbindelse med innsendelsesprosess og form. Det mest spesielle er kanskje innsendelsesformen. I år skal man nemlig sende inn konseptet sitt som film på maks 90 sekunder, sier Victoria Asmerom Bratli, prosjektansvarlig Reklame for Alvor

Frivilligsentralen på besøk

Innsendelsesfristen er i år satt til mandag 1. september, mens briefen går ut til byråene fredag 22. august. Alle inviterte byråer vil denne fredagen få besøk av en representant fra en av landets 400 Frivilligsentraler som vil overrekke briefen personlig.

– Vi håper og tror byråene tar i mot disse med åpne armer. Spør dem ut, de sitter på en rekke flotte historier om hvem og hvordan Frivilligsentralene hjelper personer i sitt lokalmiljø. Dette er en gylden anledning til å skaffe seg førstehåndsinformasjon, sier Fjeldbraaten.

Har fått Tangrystan med på laget

I tillegg til dette har årets Reklame for Alvor fått med seg produksjonsselskapet Tangrystan som samarbeidspartner, noe som gjør arbeidet med å realisere film for Frivilligsentralene mye lettere. Tidligere har man vært avhengig av at vinnerbyrået selv har fått med seg et produksjonsbyrå. I år får vinnerbyrået i stedet velge fritt blant Tangrystans 11 regissører.

Medieplass tilpasses ideen

Mediepakken som gjøres tilgjengelig for Frivilligsentralene og vinnerbyrået vil være mindre forhåndsdefinert enn hva som har vært tilfelle ved tidligere Reklame for Alvor. Vinnerbyrået får nå være med å skreddersy mediepakken etter hva vinnerkonseptet trenger for å stå best ut. Dette blir tilpasset i samarbeid med Thomas Johansen i mediebyrået Phd, som også har vært en del av styringsgruppen.

– Vi har allerede kontaktet flere større mediehus som er positive og som ønsker å gi oss den beste medieplassen i forhold til ideen. Dessuten er vi selvfølgelig veldig fornøyde med at Tangrystan har sagt seg villig til å stille både regissører og produksjonsapparat til disposisjon. Nå mangler bare vinnerkampanjen, sier Fjeldbraaten.

 

Artikkel fra Kreativt Forum

Norges Frivilligsentraler får millionkampanje

Posted on Posted in Reklame for Alvor 2014

– Å velge vinnerorganisasjon i Reklame for Alvor er en jobb for sterke nerver, sier leder for Reklame for Alvor, Ida Fjeldbraaten (bildet).

Ida_Fjeldbraaten

Det er i år 23. gangen en samlet reklame-, medie- og produksjonsbransje stiller til dugnad. Blant mer enn 70 innsendte søknader skulle årets styringsgruppe velge én organisasjon som mottar en kampanje som ellers ville kostet flere millioner kroner i produksjon og medieplassering.

Landsdekkende organisasjon

– Alle organisasjonene som har søkt, har viktige saker, og med så mange og gode søknader som det var i år, var jeg glad for å ha en rakrygget styringsgruppe rundt meg. Vi står til slutt samlet og er svært stolte når vi nå utnevner Frivilligsentralene som vinner av Reklame for Alvor 2014.

Frivilligsentralene finnes over hele Norge, og legger til rette for at alle som ønsker å bidra i samfunnet med frivillig innsats, sluses mot oppgaver som hjelper mennesker i lokalmiljøet til et bedre liv.

– Arbeidet Frivilligsentralene legger ned er svært imponerende og kan varme selv det kaldeste hjerte. Hver eneste dag gjør de en forskjell for dem som trenger det.  Det er snakk om livsforvandlende møter, for alle parter. Både det å føle seg nyttig for andre, og det å føle seg sett, er viktig for alle mennesker, sier Fjeldbraaten.

Ikke en krone i inntekt

Frivilligsentralene formidler blant annet besøksvenner til ensomme og finner frivillige som kan følge eldre og uføre til legen eller sykehus slik at de får helsehjelp og undersøkelser de ellers ikke hadde klart å benytte seg av. Flere av sentralene arrangerer også turer for alenemødre og deres barn i ferien, et tema som har vært mye i mediene den siste tiden.

– Vi mener at en reklamekampanje kan gjøre en stor jobb for Frivilligsentralene. De har ikke midler til å betale for dette selv, og dugnadsånden i landet ser ut til å være synkende. Vi håper kampanjen kan være med på å snu dette, og fortsette å skape møter mellom mennesker, sier Fjeldbraaten.
Til høsten inviteres reklame- og kommunikasjonsbyråer til å konkurrere om å få jobben som gir mening, heder og ære – men ikke en krone i inntekt.

Saken er hentet fra www.kreativtforum.no

Datoer å merke seg:

Brief/ kick off: 22. august

• Innleveringsfrist: 1. september

Skal dele ut millionkampanje til frivillig organisasjon

Posted on Posted in Reklame for Alvor 2014

Gjennom Kreativt Forums Reklame for Alvor (RfA) får en organisasjon som ellers ikke ville hatt ressursene til det muligheten til å vise seg og saken sin for hele Norges befolkning.

Ida Fjeldbraaten, leder for styringsgruppa i RfA

– Reklame for Alvor er en unik mulighet for organisasjonene i Norge. Vanligvis kan en slik kampanje koste flere millioner kroner i produksjon og medieplassering, men her får vinnerorganisasjonen hele pakken gratis, sier Ida Fjeldbraaten, leder for årets styringsgruppe.

Hun jobber til daglig som tekstforfatter i reklamebyrået Saatchi & Saatchi, byrået som stakk av med seieren i 2012. De fikk dermed realisert kampanjen «Medarbeidersamtale» for organisasjonen Holder de Ord.

Henger høyt

Siden 2010 har Reklame for Alvor blitt avholdt hvert annet år, og i 2010 var det Antirasistisk Senter som ble valgt, og fikk stor oppmerksomhet med kampanjen «Tea Time». Andre organisasjoner som har fått tildelt Reklame for Alvor inkluderer blant annet Norsk Luftambulanse, Hold Norge Rent og Stine Sofies Stiftelse.

– Tidligere vinnere av Reklame for Alvor har alle sett en betydelig økning i både kjennskap om organisasjonen, medlemsmasse og viktighet i offentligheten, sier Fjeldbraaten.

Søknadsfrist: 30. mai

I år er fristen for å søke om å få tildelt årets Reklame for Alvor-kampanje satt til 30. mai. Vinnerorganisasjonen annonseres i juni, og til høsten inviteres byråene til å konkurrere om å få jobben som gir mening, heder og ære – men ikke en krone i inntekt.

– Reklame for Alvor er en konkurranse ikke bare for organisasjonene, men også for reklamebyråene i Norge. Seier i Reklame for Alvor henger høyt, så det er med andre ord store sjanser for å få en sterk kampanje med et slagkraftig konsept og gode ideer, sier Fjeldbraaten.

Saken er hentet fra www.kreativtforum.no