Vi utsetter søknadsfristen med fem dager

Posted on Posted in Reklame for Alvor 2016, Søknadsfrist

Vi ønsker flere søkere, og utsetter søknadsfristen for organisasjoner til onsdag 25. mai.

NYTTIG Å VITE NÅR DU SKAL SØKE:

  •  Søknaden kan sendes per mail eller post, og må ikke overstige 1 A4-side.
    Teksten må inneholde en kort beskrivelse av organisasjonen, en kort redegjørelse for hvilke utfordringer søkerorganisasjonen står overfor, samt ha en beskrivelse av hva man ønsker å oppnå med reklamekampanjen.
  •  Organisasjonen som får årets reklamekampanje blir offentliggjort juni samme år.
  • Søkeren må ha ressurser til å utarbeide briefing til kampanjen i samarbeid med Kreativt Forum, delta i utvelgelsen av vinnerkampanjen, til å presentere den, til å kunne følge resultatene og gi tilbakemelding til Kreativt Forum og vinnerbyrået underveis.
  • NB! Det tilkommer kostnader for søkeren hvis reklamefilm skal benyttes. Dette vil bli diskutert i forkant av og underveis i prosjektet.

En egen arbeidsgruppe leser igjennom alle søknadene for å kåre en vinner av årets reklamekampanje. Prosjektet som søker bør oppleves konkret og potensielt samfunnsengasjerende. Tenk over at saken må stimulere flest mulig fra reklamebransjen til å bruke tiden sin gratis.

SØKNAD SENDES TIL:

Kreativt Forum innen 25. mai  2016,
Til rfa@kreativtforum.no , merk eposten med ” Søknad RfA 2016 ”Organisasjonen din” ”
eller via post: Kreativt Forum/Caroline Fossberg, Fredensborgveien 24 A, 0177 Oslo

Dersom styringsgruppen trenger ytterligere informasjon vil vi kontakte organisasjonen.