OM REKLAME FOR ALVOR

 

Reklame for alvor kopi-litenstørrelseReklame For Alvor blir arrangert annet hvert år, og er reklamebransjens dugnad for en ideell sak. Humanitære og samfunnsorienterte organisasjoner søker om å få tildelt en gratis kampanje, og byråene konkurrerer om å få oppdraget. Under RfA bidrar reklamebyråer, mediebransjen og produksjonsmiljøer med et enormt antall medieeksponeringer og arbeidstimer. 

Målet er, sett fra Kreativt Forum sin side, å vise at god kreativitet kan påvirke holdninger og handlinger på en positiv måte, og å få oppmerksomhet om reklame som et positivt, samfunnsnyttig instrument. For styringsgruppens vedkommende er det derfor et mål at årets kampanje skal kunne vinne både kreative priser og effektpriser. Konkurransen er kun åpen for medlemmer av Kreativt Forum, og studenter. Arbeidet med kampanjen vil ikke honoreres.

 

 

TIL SØKERE:

Alle landsdekkende organisasjoner eller grupperinger som arbeider ideelt for et humanitært eller samfunnsorientert formål kan søke om å bli tildelt kampanjen.

Søkere som tidligere har vært tildelt Reklame for Alvor, kan ikke søke igjen før det har gått 5 år.

Søknadsfrist for tildeling av Reklame for Alvor er 25. mai 2016 (ny frist).

 
NYTTIG Å VITE NÅR DU SKAL SØKE:
  • - Søknaden kan sendes per mail eller post, og må ikke overstige 1 A4-side.
    Teksten må inneholde en kort beskrivelse av organisasjonen, en kort redegjørelse for hvilke utfordringer søkerorganisasjonen står overfor, samt ha en beskrivelse av hva man ønsker å oppnå med reklamekampanjen.
  • - Organisasjonen som får årets reklamekampanje blir offentliggjort juni samme år.
  • - Søkeren må ha ressurser til å utarbeide briefing til kampanjen i samarbeid med Kreativt Forum, delta i utvelgelsen av vinnerkampanjen, til å presentere den, til å kunne følge resultatene og gi tilbakemelding til Kreativt Forum og vinnerbyrået underveis.
  • - NB! Det tilkommer kostnader for søkeren hvis reklamefilm skal benyttes. Dette vil bli diskutert i forkant av og underveis i prosjektet.

En egen arbeidsgruppe leser igjennom alle søknadene for å kåre en vinner av årets reklamekampanje. Prosjektet som søker bør oppleves konkret og potensielt samfunnsengasjerende. Tenk over at saken må stimulere flest mulig fra reklamebransjen til å bruke tiden sin gratis.

 
SØKNAD SENDES TIL:

Kreativt Forum innen 25. mai  2016,
Til rfa@kreativtforum.no , merk eposten med '' Søknad RfA 2016 ''Organisasjonen din'' ''
eller via post: Kreativt Forum/Caroline Fossberg, Fredensborgveien 24 A, 0177 Oslo

Dersom styringsgruppen trenger ytterligere informasjon vil vi kontakte organisasjonen.

 

Til kreative team:

Alle bidragsytere til den innsendte kampanjen må være medlemmer av Kreativt Forum, det være seg byråmedlemskap, enkeltmedlemskap eller studentmedlemskap. Studentmedlemmer deltar i en egen klasse der det vil bli kåret en vinner på lik linje med byråansatte.

Studentkampanjen vil ikke komme ut i media, men vil bli vist på prisutdelingen i 27. september. Arbeidet med kampanjen blir ikke honorert.

Briefen finner dere her.

ANNONSE I JPG

 

 

BRIEFSLIPP

Se årets brief

INNLEVERINGSFRIST

5. september 2016

PRISUTDELING

27. september på Kulturhuset

Følgende organisasjoner har fått tildelt Reklame for Alvor:

 

1990 Verdens Naturfond (WWF)
1991 Landsforeningen for trafikkskadde
1992 NOAS
1993 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
1994 Landsaksjonen for en bedre eldreomsorg
1995 Organisasjonen voksne for barn
1996 Organdonasjon
1997 Mental Helse
1998 Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH)
1999 Foreningen 2 foreldre
2000 Anoreksi og Bulemi Foreningen
2001 Kirkens Bymisjon
2002 Natteravnene
2003 Norsk Luftambulanse
2004 Hold Norge rent
2005 BarneVakten
2006 LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
2007 Way Back - Stiftelsen Livet Etter Soning
2008 Miljøagentene
2009 Stine Sofies Stiftelse
2010 Antirasistisk Senter
2012 Holder de Ord
2014 Norges Frivilligsentraler
2016 Dysleksi Norge

 

Har du spørsmål vedrørende Reklame for Alvor,

kontakt prosjektleder Caroline Fossberg/rfa@kreativtforum.no