Tidligere kampanjer

Vinner av Reklame for Alvor 2016 (ÅRETS VINNER)
Organisasjon: Dysleksi Norge
Byrå: Kitchen
Kampanje: Dyslektikere med selvironi  (DMS)

Vinner av Reklame for Alvor 2014
Organisasjon: Norges Frivilligsentraler
Byrå: Bates United
Kampanje: Det du kan

Vinner av Reklame for Alvor 2012
Organisasjon: Holder de Ord
Byrå: Saatchi & Saatchi
Kampanje: Medarbeidersamtale

Vinner av Reklame for Alvor 2010
Organisasjon: Antirasistisk Senter
Byrå: Dinamo
Kampanje: Tea Time

Vinner av Reklame for Alvor 2009
Organisasjon: Stine Sofies Stiftelse
Byrå: McCann
Kampanje: For barnas beste må du tørre å tro det verste.

Vinner av Reklame for Alvor 2008
Organisasjon: Miljøagentene
Byrå: Saatchi & Saatchi
Kampanje: Jeg er ikke sint, jeg er bare veldig veldig skuffet.

Vinner av Reklame for Alvor 2007
Organisasjon: Wayback -Livet etter soning
Byrå: Saatchi & Saatchi
Kampanje: Wayback

Vinner av Reklame for Alvor 2006
Organisasjon: LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Byrå: Hei!
Kampanje: LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Vinner av Reklame for Alvor 2005
Organisasjon: Barnevakten
Byrå: Oktan Alfa, Hamar

Vinner av Reklame for Alvor 2004
Organisasjon: Hold Norge Rent
Byrå: DDB Oslo

Vinner av Reklame for Alvor 2003
Organisasjon: Norsk Luftambulanse
Byrå: Dinamo